Clodius Pulcher, Publius

Clodius Pulcher, Publius, rimski političar (←92 – ←52). Član klaudijevske obitelji, časnik u ratu protiv Mitridata; poveo pobunu legionara ←68 – ←67. Ciceron ga je optužio u Senatu za svetogrđe sudjelovanja u proslavama Bona Dea. Posvojen u plebejski gens ←59; plebejski tribun ←58. Suradnik → Gaja Julija Cezara. Protivnik tribuna optimata Titusa Anniusa Mila. Sukobi između pristaša Mila i Clodiusa paralizirali su nekoliko godina politički život u Rimu. Ubili ga ←52. Milovi ljudi.