električna shema

električna shema, grafički prikaz spajanja u električnim sklopovima i uređajima. Prikazuje električne uređaje, postrojenja ili instalaciju u pojedinostima s obzirom na funkciju, ali ne daje prostorni raspored i način izvedbe.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: