Curtin, John Joseph

Curtin, John Joseph, australski političar (Creswick, Victoria, 8. I. 1885 – Canberra, 5. VII. 1945). Član Socijalističke stranke od 1906, poslije se pridružio laburistima. Tajnik sindikata šumskih radnika 1911–15. Protivio se novačenju za rat 1916. Urednik sindikalnoga lista Westralian Worker 1917–28. Zastupnik u parlamentu od 1928. Postao čelnik Laburističke stranke 1935. Predsjednik vlade 1941–45. Zalagao se za oslonac Australije na SAD, a ne na Veliku Britaniju.