Cuzco ili Cusco

Cuzco
Cuzco ili Cusco, gl. grad istoimenog dep. u j Peruu, u visokoplaninskoj udolini u Cordilleri Oriental, 3399 m n. m.; 255 600 st. Trg. središte gusto naseljena poljoprivr. područja (krumpir, žitarice; uzgoj ovaca, alpaka i ljama). Industrija (tekst., prehr.); turizam. Cest. križište. Zračna luka. Želj. veza s lukom Mollendo. Gl. središte za istraživanje pretkolumbovskih civilizacija. Sveučilište (osn. 1692); katedrala (1654, sagrađena nad palačom Huiracocha), mnogobrojne crkve i samostani (XVII. i XVIII. st.), nekadašnja palača F. Pizarra; ostaci hrama Sunca, drevnoga kupališta (Tambomachay), amfiteatra i dr. U blizini drevni grad → Machu Picchu i tvrđava Sacsahuamán. Od 1983. pod zaštitom Uneska kao svj. kult. baština. Gl. grad carstva Inka od XI. st., osvojio ga i opljačkao F. Pizarro 1533. Teško oštećen u potresu 1950.