Cvjetičanin, Veljko

Cvjetičanin, Veljko, hrvatski sociolog (Veliko Vukovje, 11. I. 1927 – Zagreb, 7. VI. 2001). Diplomirao filozofiju u Zagrebu; specijalizirao sociologiju na Sorboni i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu 1965. Jedan od utemeljitelja studija sociologije u Hrvatskoj 1963. Istraživao suvremeno društvo i političku sociologiju. Djela: Marksizam i nacija (1974), Politička partija i samoupravljanje (1980), Politička sociologija i suvremeno društvo (1987) i dr.