Čaglin

Čaglin, naselje i središte istoimene općine, Požeško-slavonska županija, Slavonija, 33 km istočno od Požege. Leži u istočnom dijelu Požeške kotline, podno Krndije, na 167 m nadmorske visine. Naselje ima 591, a općina 2723 stanovnika (2011). Uz željezničku prugu Nova Kapela–Pleternica–Našice i cestu Slavonski Brod–Našice. Poljodjelstvo, stočarstvo. Turizam (ekosela Javorove livade i Latinovac), lovačka društva. Župna crkva (kapela sv. Alojzija Gonzage izgrađena 1765, proširena 1943, župna crkva od 1945). Čaglin se prvi put spominje 1314. kao posjed, a 1434. kao trgovište. Pod osmanskom vlašću od 1536. U XVIII. stoljeću najviše stanovništva zaposleno na utovaru drvne mase i pretovaru kamena iz kamenoloma na Krndiji. Pilana (kraj XIX. stoljeća). Krčenjem šume nastala su nova obradiva zemljišta koja su bila kolonizirana (najviše Slovacima i Česima) potkraj XIX. i početkom XX. stoljeća. Općina ima 31 naselje, od toga su 18 s manje od 50 stanovnika; najveća su Čaglin, Nova Ljeskovica (486) i Ruševo (265).