čaturanga

čaturanga, staroindijski šah za četiri igrača koji su bacanjem dviju kocaka određivali poteze figura.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: