Daba Shan

Daba Shan (prema W.-G. Tapa Shan), šumovito gorje u središnjoj Kini, sa SI zatvara Sichuansku zavalu; najviši vrh 2708 m. Prijevojem preko D. S. prolazi cestovna i želj. veza iz provincije Shaanxi u provinciju Sichuan. Na D. S. se nastavlja na Z Micang Shang, na JI Wu Shan s klancima C Chang Jianga.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: