električni naboj

električni naboj, svojstvo koje pokazuju neke elementarne čestice tvari. Može biti pozitivan ili negativan. Istovrsni se el. naboji odbijaju, a raznovrsni privlače tzv. Coulombovom silom. Mjeri se jedinicom kulon (C). To je ona količina elektriciteta koja prođe kroz presjek vodiča u jednoj sekundi (s) ako je struja jaka 1 amper (A). E. n. može se uskladištiti u metalnu kuglu (npr. u Van de Graaffov generator), kondenzator ili kem. otopinu (baterija). Elementarnu količinu naboja ima elektron (1,602 x 10-19 C).