Dhaka

Dhaka, stari dio grada
Dhaka, do 1982. Dacca, glavni grad Bangladeša; 3 637 900 st. (1991), aglomeracija oko 8,1 mil. st. (procjena 2001). Leži u sr. dijelu zemlje, u području delte Gangesa i Brahmaputre, na rukavcu r. Dhaleswarija. Upravno, prom. i gosp. središte zemlje. Prehr., tekst. (juta, pamuk, svila), kožna, kem. i kovinska ind. Tradic. obrti (čuvena izrada nakita i ukrasnih predmeta). Obližnje pristanište Narayanganj. Više sveučilišta (najstarije osn. 1921), znanstv.-istraž. ustanova (centar za nuklearna istraživanja), viših škola, knjižnica, muzej. Stari dio grada bogat kult.-pov. spomenicima iz XVII. i XVIII. st. (utvrda Lal Bagh, karavansaraj Bara Katra i dr.). U gradu više od 700 džamija. Međunar. zračna luka. Osn. u VII. st. Uspon doživljava u XVII. st., kada je postao prijestolnicom mogulske provincije Bengal (1608–39. i 1660–1704). Razvio se u trg. i obrtničko središte (proizvodnja os. tanka muslina). Premještanjem upravnog središta iz Dhake u Murshidâbâd (1704), započinje razdoblje gosp. opadanja koje je potrajalo do poč. XX. st. God. 1765. dolazi pod brit. upravu. Od 1905. do 1912. sjedište provincije Ist. Bengal i Assam. Nakon proglašenja neovisnog dominiona Pakistana (1947), D. je sjedište provincije Ist. Bengal, a od 1956. Ist. Pakistana u sklopu Islam. Republike Pakistana. D. je teško stradala u ratu za neovisnost Ist. Pakistana (1971) nakon kojega je postala gl. gradom novostvorene republike Bangladeša.