Dini, Lamberto

Dini, Lamberto, talijanski političar (Firenca, 1. III. 1931). Doktorirao ekonomiju u Firenci, specijalizirao na sveučilištima Michigan i Minnesota. Dužnosnik Međunarodnoga monetarnog fonda 1962–64, član njegova Izvršnog odbora 1965–79, glavni direktor talijanske Narodne banke 1979–93, njezin guverner 1993–94. Ministar financija u vladi Silvija Berlusconija 1994. Nakon njegova pada 1994, predsjednik vlade 1995–96. Osnovao Stranku talijanske obnove (Rinnovamento Italiano) 1996. koja se pridružila koaliciji Maslini (L’Ulivo). Ministar vanjskih poslova od 1996. do 2001.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: