Hollywood

Hollywood
Hollywood, grad u Californiji, 1910. pripojen, kao grad. četvrt, Los Angelesu; središte amer. film. i tv proizvodnje i sinonim amer. film. industrije i svijeta zabave i glamura, ali i ideologije sračunate na podržavanje tzv. amer. načina života. Od otprilike 1917, kada su se vodeći producenti iz New Yorka preselili u Los Angeles, do danas Hollywoodom dominiraju velike film. kompanije, tzv. majori (Paramount, MGM, Universal, Warner Bros, Columbia, 20th Century Fox i dr.), koji gotovo ultimativno zastupaju klas. naraciju i strogo žanrovsko oblikovanje kao financijski najisplativiju i ideološki najpogodniju film. poetiku. Klas. ili zlatno razdoblje Hollywooda traje do kraja 1950-ih, u 1960-ima dolazi do velike krize, a tijekom 1970-ih do afirmacije tzv. novog Hollywooda, kada nova, sveučilišno obrazovana generacija film. autora (npr. F. F. Coppola, P. Bogdanovich, R. Altman) oslabljuje odn. razbija poetičke i ideološke kanone klas. Hollywooda. Već potkraj 1970-ih filmaši poput G. Lucasa i S. Spielberga reafirmiraju klas. holivudsku matricu i uspostavljaju “novo zlatno doba”. U najnovije vrijeme holivudska produkcija dinamizira se apsorpcijom poetike amer. nezavisnog filma i bilježi najveći dosadašnji rast, s mnoštvom iznimno skupih projekata i rekordnim profitima.