elastičnost

elastičnost, u ekonomiji, mjera reakcije jedne na promjenu druge varijable. Općenito rečeno, koeficijent elastičnosti varijable X u odnosu na varijablu Y određuje se kao postotna promjena varijable X uvjetovana postotnom promjenom varijable Y. Važne primjene analize elastičnosti jesu promjene ponude ili potražnje dobara ili usluga uvjetovane promjenom njihove tržišne cijene. Ovisno o veličini koeficijenta elastičnosti (E), ponuda (ili potražnja) je elastična (E>1), jedinično elastična (E=1) ili neelastična (E<1). Analiza elastičnosti može se koristiti i u drugim odnosima (npr. elastičnost potražnje na promjene dohotka, elastičnost supstitucije dobara i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: