Župski zaljev

Župski zaljev, Cavtat

Župski zaljev, Mrkan i Bobara
Župski zaljev, zaljev ji od Dubrovnika, između rtova Pelegrina na SZ i Sustjepana na JI; dug o. 5 km, širok do 2,5 km. U zaljevu otočić Supetar i hrid Superka, pred njim (JI) Cavtatski otoci (Mrkan, Bobara, Mrkanac i dr.), zaštićeni kao poseban ornitološki rezervat (gnjezdilište galeba klaukavca). Duž obale poznata ljetovališta i kupališta: Kupari, Srebreno, Tiha, Mlini, Cavtat. Na lokalitetu Plat hidroelektrana.