Zonara, Ivan

Zonara, Ivan, biz. pov. pisac (? o. 1075 – ?, 1150). Visoki dvorjanin na dvoru cara Aleksija I. Komnena; poslije se zamonašio i povukao iz javnog života. Autor opsežnog pregleda svj. povijesti (Epitome) od postanka svijeta do 1118, važnog vrela za proučavanje grč. i rim. te biz. povijesti, os. za njemu suvr. razdoblje XI. st.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: