semitski jezici

semitski jezici, jedna od grana afrazijske (semitohamitske) jezične porodice. Jedna od podjela navodi pet grupa: sjeveroistočnu ili istočnu (sjeverna rubna), sjeverozapadnu (sjeverna središnja), jugozapadnu (južna središnja), južnu (južna rubna) i etiopsku. Sjeveroist. jezik jest akadski (sa svojim mlađim stanjima, dijalektima staroakadskim, babilonskim i asirskim). Sjeverozap. su jezici eblanski, kanaanski, amoritski, ugaritski, hebrejski, feničko-punski, aramejski; danas postoje samo hebrejski i novoaramejski. Jugozap. su jezici stari arapski (s jezikom Kur’ana) i današnji arapski dijalekti/jezici. Južni su jezici južnoarabijski (sabejski, minejski, katabanski, hadramautski i dr.) te danas npr. sokotri. Etiopski se jezici govore u Etiopiji, Eritreji i na jugu Sudana; to su sjeverni (geez ili staroetiopski, tigre, tigrinja) i južni (amharski, gurage i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: