Talovci

Talovci, hrv. velikaška obitelj, podrijetlom vjerojatno s Korčule. Prezimenom T. nazivaju se od 1434, kada od kralja Sigismunda stječu posjed Topolovac (Thallowcz) u Podravini. Matko T. (u. 1445) bio je slavonski ban od 1436; ratovao je po kraljevu nalogu protiv Ivana Frankapana. Njegova su braća Franko, sudionik bitaka s Osmanlijama kraj Smedereva (1437), Varne (1444) i na Kosovu (1448), gdje je i poginuo; Ivan, vranski prior od 1439, branitelj Beograda (1440), poginuo u sukobu s Celjskima (1445); Petar (Perko), hrv.-dalm. ban 1438–53. Petrovi i Frankovi potomci iselili su u Slavoniju.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: