Morales, Evo (Juan)

Morales, Evo (Juan), bolivijski političar i državnik (Isallawi, kraj Orinoce, 26. X. 1959). Siromašnog indijanskog (Aimará) podrijetla, popularnost stječe kao sindikalni aktivist među beračima koke, te pokreće vlastitu stranku Pokret za socijalizam (MAS). Član parlamenta od 1997; pobijedio na predsjedničkim izborima 2005, 2009. i 2014.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: