Szentmartony, Ignacije

Szentmartony, Ignacije, hrv. matematičar i astronom, isusovac, misionar (Kotoriba, 28. X. 1718 – Belica, kraj Čakovca, 15. IV. 1793). Prof. matematike u Grazu. Port. kralj Josip I. imenovao ga je dvorskim kralj. matematičarom i astronomom. Sudjelovao u ekspediciji u Juž. Americi (1754–56) radi izrade zemljovida područja oko Amazone i Río Negra. Nakon ekspedicije misionar, prognan 1760. i 18 g. proveo u zatvoru. Oslobođen 1777. zauzimanjem carice Marije Terezije. Vratio se u domovinu i živio u Varaždinu. Najvjerojatnije prvi izradio pravila hrv. kajk. jezika (Varaždin, 1783).