Wormski konkordat

Wormski konkordat, nagodba koju su 1122. sklopili papa Kalist II. i car Henrik V. kojom je formalno razgraničena crkvena vlast biskupa i opata od njihove svjetovne vlasti. Konkordatom je utvrđen Crkvi slobodan izbor biskupa i opata po kanonskom pravu te duhovna investitura (prstenom i biskupskim štapom), dok vladar podjeljuje svjetovnu investituru (predajom žezla). Time je okončana dugogodišnja borba za investituru.