Guillaume, Charles Édouard

Guillaume, Charles Édouard, francuski fizičar švicarskoga podrijetla (Fleurier, Švicarska, 15. II. 1861 – Sèvres, 13. VI. 1938). Studirao u Zürichu. Radio u Međunarodnom uredu za utege i mjere od 1883. (direktor 1915/36). Bavio se svojstvima niklenih slitina i njihovom primjenom u mjernoj tehnici. Nakon 1879. otkrio legure nikla invar i elinvar, čiji su elektricitet i rastezanje praktički neovisni o temperaturi. Nobelova nagrada za fiziku 1920.