punski ratovi

punski ratovi (←264–←146), tri rata između Rimljana i Kartažana (Punjana) za prevlast na Sredozemlju. Za I. punskoga rata (←264–←261) Rimljani su ostvarili pobjede na moru i Kartaga je bila primorana predati Siciliju. Za II. punskog rata (←218–←201) Kartažani, koje je predvodio Hanibal, upali su u Italiju preko Alpa i pobijedili Rimljane kraj Trazimenskoga jezera (←217) i Cannae (←216). Međutim, kad se Hanibal vratio u Afriku, porazio ga je Scipion Afrički kraj Zame (←202). To je značilo da se Kartaga morala odreći Hispanije, sredozemnih otoka i Numidije. III. punski rat (←149–←146) vodio se na Katonov zahtjev (Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. – Uostalom, mislim da Kartagu treba razoriti), Kartaga je tri godine bila pod opsadom koja je završila njezinim razaranjem, a Rim je uspostavio novu provinciju – Afriku.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: