Ibaraki

Ibaraki, grad u juž. dijelu sred. Japana, na JZ otoka Honshūa, na S prefekture Osake; 261 900 st. Ind. (prehr., kovinska i elektron.). Demograf. i gosp. ekspanzija 1950-ih. Pov. atrakcija je konačište Koriyama Honjin kojim su se nekad koristili feud. vladari. Ruševine dvorca (sagradio ga samuraj Katsumoto Katagiri). Tijekom vladavine Edo (1603– 1867) bio je tvrđava i adm. središte.