Jacobi, Carl Gustav Jacob

Carl Gustav Jacob Jacobi
Jacobi, Carl Gustav Jacob, njemački matematičar (Potsdam, 10. XII. 1804 – Berlin, 18. II. 1851). Brat → Moritza Hermanna. Predavao u Königsbergu (Kaliningradu). Razvio teoriju eliptičkih funkcija, bavio se diferencijalnim jednadžbama, varijacijskim računom, analitičkom i nebeskom mehanikom i teorijom brojeva. Jedna vrsta determinanta po njemu se naziva jakobijan.