Halonen, Tarja

Tarja Halonen
Halonen, Tarja, finska političarka i državnica (Helsinki, 24. XII. 1943). Odvjetnica; pravnica u središnjoj organizaciji finskoga sindikata 1974–78. Članica Socijademokratske stranke; zastupnica u parlamentu od 1979. Ministrica zdravstva i socijalne skrbi 1987–91, pravosuđa i nordijske suradnje 1989–91, vanjskih poslova 1995– 99. Aktivna u zastupanju ženskih prava, prava manjina i homoseksualaca. Predsjednica republike 2000–12; prva žena na toj dužnosti u Finskoj.