Obad, Stijepo

Obad, Stijepo, hrv. povjesničar (Pridvorje, Konavle, 11. I. 1930). Doktorirao na Filoz. fak. u Zadru (1965); od 1964. do umirovljenja 2000. prof. povijesti na istom fakultetu. Proučava povijest Dalmacije u XIX. st. Gl. djela: Dalmacija revolucionarne 1848/49. godine, 1987; Dalmatinsko selo u prošlosti, 1990; Konavoska Prevlaka (koautor J. Lučić), 1994.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: