teški minerali

teški minerali, minerali visoke gustoće (> 2,9), često se nalaze u kvarcnim pijeskovima, a sadrže cirkonijeve i titanijeve spojeve. Iako rijetki, zbog svoje gustoće i otpornosti nakupljaju se uz riječne i morske obale. Komercijalno najvažniji su rutil (TiO2), ilmenit (FeTiO3), leukoksen i cirkon (ZrSiO4). Upotrebljavaju se u proizvodnji lakova, boja, pigmenata, papira i keramike.