Stjepan II. (III.)

Stjepan II. (III.), papa od 752–757. (Rim, ? – Rim, 26. IV. 757). Rim. đakon. Budući da je bio u svađi s biz. carem, kada su Langobardi zaprijetili Rimu, sklopio je savez s franačkim kraljem Pipinom Malim. Okrunio ga je 754. za kralja i podijelio mu naslov rim. patricija. Pobijedivši Langobarde, Pipin mu je 756. predao osvojene zemlje (Ravenski egzarhat s Pentapolisom), čime je postavljen temelj budućoj Papinskoj Državi.