Fabrizio d’Acquapendente, Girolamo

Girolamo Fabrizio d’Acquapendente
Fabrizio d’Acquapendente, Girolamo, tal. liječnik (Acquapendente, 20. V. 1533 – Padova, 21. V. 1619) Jedan od najvažnijih anatoma renesanse, začetnik suvr. humane i komparativne embriologije. Dao prvi opis zalistaka u venama, na temelju čega je njegov učenik William Harvey postavio svoju teoriju o krvnom optoku.