Roberts, Richard John

Richard John Roberts
Roberts, Richard John, engleski molekularni biolog i kemičar (Derby, 6. IX. 1943). Doktorirao kemiju u Sheffieldu. Radio na sveučilištima Harvard i Cambridge, od 1992. u biotehnološkoj tvrtki New England Biolabs. Za rad na ribonukleinskim kiselinama i otkriće introna i načina cijepanja gena, podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1993. s → Ph. A. Sharpom.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: