Wavre

Wavre (flam. Waver), gl. grad provincije Brabant Wallon, sred. Belgija, na r. Dijle (Dyle); 32 300 st. Trg. središte poljoprivr. kraja (žitarice, duhan). Got. crkva sv. Ivana Krstitelja (1480); grad. vijećnica u bivšem samostanu karmelićana iz XVII. st. Prvi se put spominje u XIII. st. U blizini se 1815. vodila bitka između Francuske i Pruske istodobno s bitkom kraj Waterlooa. Znatno razrušen u II. svj. ratu. Gl. grad novoosnovane provincije Brabant od 1995.