Tanaka, Koichi

Tanaka, Koichi, japanski inženjer (Toyama, 3. VIII. 1959). Diplomirao elektrotehniku na Sveučilištu Tohoku 1983. Radio u kompaniji Shimadzu na razvoju masenih spektrometara. Za doprinos razvoju tih analitičkih instrumenata koji omogućuju identifikaciju bioloških makromolekula, podijelio je sa J. B. Fennom Nobelovu nagradu za kemiju 2002. Druga polovina nagrade pripala je K. Wüthrichu. Tanakina tehnika analize proteina nazvana je lagana laserska desorpcija (SLD).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: