litavski jezik

litavski jezik, jezik Litavaca (lietuviř kalba; više od 3 mil. govornika), pripada baltijskoj grani indoeur. jezične porodice. Njime se piše od pol. XVI. st.; prva je lit. knjiga Katekizam M. Mažvydasa iz 1547. Biblija je prevedena potkraj XVI. st. Jezik se dijeli na dva narječja: žemajtsko (donjolitavsko, na zapadu Litve) i aukštajtsko (gornjolitavsko). U osnovi standardnoga jezika (koji se ustalio u 2. pol. XIX. st.) jesu juž. govori zapadnoaukštajtskoga. Današnjom se latinicom piše od XX. st. Osim u Litvi, Litavci žive u pograničju susjednih zemalja (Letonija, Poljska, Bjelorusija) i drugdje (Rusija), te u iseljeništvu (SAD, Kanada i dr.).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: