Gingrich, Newton Leroy

Gingrich, Newton Leroy, amer. političar (Harrisburg, 17. VI. 1943). Doktorirao povijest na Sveučilištu Tulane 1971. Prof. povijesti na West Georgia Collegeu 1971–78. Republikanac, zastupnik u Kongresu od 1978. vođa konzervativne struje u Kongresu. Predsj. Kongresa 1994–98. Autor Ugovora s Amerikom, polit. programa s ciljem smanjenja poreza i soc. skrbi i borbi protiv zločina. Vodio kampanju za impeachment predsj. B. Clintona 1999. Gl. djelo: Obnoviti Ameriku, 1994.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: