Putar (Puttar), Radoslav

Putar (Puttar), Radoslav, hrvatski povjesničar umjetnosti (Varaždin, 20. VII. 1921 – Novi Marof, 18. VII. 1994). Brat → Nade Puttar-Gold. Završio Filozofski fakultet u Zagrebu, ravnatelj Galerija grada Zagreba i Muzeja za umjetnost i obrt. Zagovarao najnovija kretanja u hrvatskoj umjetnosti (→ Gorgona, → EXAT 51, → nove tendencije); pisao i o naivnoj umjetnosti te umjetničkoj fotografiji (Tošo Dabac, fotograf, 1990).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: