Europska središnja banka

Europska središnja banka (engl. European Central Bank – ECB), središnja institucija → Europske monetarne unije. Postoji od 1. VI. 1998, a sjedište joj je u Frankfurtu. Dio je → Europskog sustava središnjih banaka (ESCB). Tijela upravljanja: izvršni odbor, upravno vijeće i opće vijeće. Izvršni odbor čine predsj., dopredsj. i četiri člana. Dužnost im traje 8 godina i nema mogućnosti ponovnog imenovanja. Kao jamstvo njihove neovisnosti imenuju ih suglasno poglavari država ili vlada zemalja članica na prijedlog Eur. vijeća, koje konzultira Eur. parlament i Upravno vijeće ECB. Izvršni odbor provodi monetarnu politiku koju utvrđuje Upravno vijeće i pritom daje nužne upute središnjim bankama zemalja članica. Upravno vijeće čine svi članovi izvršnog odbora i guverneri središnjih banaka 11 zemalja članica EU-a koje sudjeluju u monetarnoj uniji. Ono utvrđuje ciljeve monetarne politike, referentne kamatne stope i upravlja monetarnim pričuvama. Opće vijeće čine predsj., dopredsj. i guverneri središnjih banaka svih članica EU-a (onih koje sudjeluju i onih koje još ne sudjeluju u monetarnoj uniji). Ono obavlja zadaće koje je ECB preuzeo od → Europskoga monetarnog instituta i koje postoje jer neke članice EU-a još nisu u monetarnoj uniji. Temeljni kapital ECB-a iznosi 5 mil. eura, a dioničari su isključivo središnje banke, i to iz 11 zemalja područja eura. Uplaćuju udjele u tom kapitalu razmjerno svojem udjelu u bruto domaćem proizvodu i stanovništvu EU-a. K tomu ECB drži devizne pričuve zemalja članica u raznim oblicima i iznosu do ekvivalenta od 50 mil. eura. Svrhe njihove uporabe i način diobe profita predviđeni su Statutom ESCB-a i ECB-a.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: