sabadilja

sabadilja (španj.) (Sabadilla officinarum), drvenasta srednjoamer. biljka iz por. ljiljana (Liliaceae). Prah od sjemenki nekoć se koristio protiv ušiju (Semen Sabadillae), a danas kao insekticid.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: