Muzej za umjetnost i obrt (MUO)

Muzej za umjetnost i obrt, zgrada

Muzej za umjetnost i obrt, stalni postav, rokoko dvorana
Muzej za umjetnost i obrt (MUO), osn. u Zagrebu 1880. zalaganjem I. Kršnjavog kao zbirka uzoraka za majstore i obrtnike. Od 1888. smješten u palači koju je projektirao H. Bollé. U stalnom postavu i reprezentativnim tematskim izložbama (Secesija, Bidermajer) izloženi su predmeti umjetnosti (hrv. i eur. slikarstva i grafike XV–XX. st., got. i barokne skulpture, fotografije) i svakodnevne uporabe (keramika, staklo, satovi, porculan, namještaj, glazbala, tkanine, odjeća i dr.) od kasnog sr. vijeka do današnjih dana; ukupno o. 60 000 predmeta.