muzikalnost

muzikalnost, urođena sposobnost čovjeka za shvaćanje, doživljavanje, stvaranje i izvođenje glazbe. Očituje se već u prvim godinama života. Osnovni joj je element sposobnost zapažanja i doživljavanja osobitosti glazbe i njezinih pojavnosti (visina tonova, napjev, ritam, jakost i boja zvuka), što pretpostavlja osobitu slušnu osjetljivost (dobar sluh); drugi je sposobnost zapamćivanja (memoriranje) glazb. dojmova, a treći sposobnost ponavljanja (reproduciranja) pjevanjem ili sviranjem određenoga glazb. predloška. Poput svih sposobnosti, m. je čovjeku dana samo kao mogućnost, koju valja otkriti i razvijati obrazovanjem slušne osjetljivosti, motoričkih refleksa, čuvstvenosti, fizikalnih dispozicija (glasovne sposobnosti, pokretljivost i osjetilnost prstiju i sl.). Individualnog je kapaciteta, otkriva se na razne načine, a razvija posebnim obrazovnim postupcima.