topništvo

topništvo, suvremeno američko teško topništvo

topništvo, britansko topništvo u I. svjetskom ratu

topništvo, američka topnička bitnica kraj Fredericksburga 1863.
topništvo, također artiljerija (franc. artillerie), vrsta oružja veće probojne moći i dometa te rod vojske u kojem se rabe takva oružja. U širem smislu, t. se javlja i prije upotrebe vatrenog oružja; katapulti i razne druge sprave za bacanje velikog kamenja, posuda sa zapaljenom smolom i sl. poznate su već od doba prvih većih ratova, napose opsjedanja gradova i utvrda. U Europi, pojavom vatrenog oružja javljaju se i prvi topovi od XIV. st.; u Dubrovniku se lijevaju od 1363, a domet zrna (đule) iznosio je o. 500 m. Od sredine XIX. st. dolazi do naglog razvoja topništva boljom konstrukcijom topovske cijevi sa spiralnim unutarnjim navojem te cilindrično zašiljenim zrnom, uz upotrebu novijih eksploziva. U I. svj. ratu t. postaje izuzetno važan rod vojske te se široko koristi i u zrakoplovstvu, ratnoj mornarici, a kopnene snage razvijaju nove oblike mehaničke vuče te koriste i protuavionska i protutenkovska oružja. U II. svj. ratu počinju se konstruirati i reaktivna oruđa. Prema težini, dometu i kalibru oruđa t. se dijeli na lako (do 105 mm), srednje (do 120 mm) i teško (od 122 mm). Gl. vrste oruđa su topovi, haubice (kraće cijevi i dometa od topova) i minobacači. Takva konvencionalna artiljerija danas je uvelike izmijenjena korištenjem raketnog naoružanja s atomskim i dr. punjenjem.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: