Murray, Joseph Edward

Murray, Joseph Edward, amer. kirurg (Milford, 1. IV. 1919). Bavio se plastičnom kirurgijom i transplantacijskom medicinom. God. 1954. izveo prvu uspješnu transplantaciju bubrega. God. 1990. podijelio s E. D. Thomasom Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: