ketski jezik

ketski jezik (stariji naziv: jenisejskoostjački), jezik Keta; jedini danas živi jezik iz jenisejske porodice. Dva dijalekta: imbatski (na sjeveru) i simski (symski ili jugski odn. juganski, na jugu); potonjim, koji se katkad smatra i posebnim jezikom, govori vjerojatno još samo nekoliko pojedinaca. Piše se prilagođenom rus. ćirilicom.