Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat, provincija u Indoneziji, obuhvaća zap. Male Sundske otoke Lombok, Sumbawa, Moyo i Sangeang; 20 177 km2, 4 349 700 st. Planinski otoci vulkanskog postanka: Mt. Rinjani (3726 m) na Sumbawi najviši je vrh Indonezije. Poljodjelstvo (uzgoj riže, kave, kukuruza, šećerne trske, pamuka); stočarstvo; ribarstvo. Prerađivačka i farmaceutska ind. u većim gradovima: Mataram (gl. grad) na Lomboku, Sumbawa Besar i Raba na Sumbawi.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: