Bovet, Daniel

Bovet, Daniel, švicarski i talijanski farmakolog (Neuchâtel, 23. III. 1907 – Rim, 8. IV. 1992). Diplomirao na Sveučilištu u Ženevi, gdje se bavio fiziologijom i komparativnom anatomijom. Kemijom i fiziologijom bavio se u Pasteurovu institutu u Parizu (1929–47). U Rimu osnovao laboratorij za terapijsku kemiju. Za doprinos farmakologiji vegetativnoga živčanog sustava i otkrića antihistaminika, dobio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1957.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: