Šani

Šani, narod koji se iz juž. Kine preselio u ist. dio Burme (Mijanmara) te ondje u VI. st. uspostavio vlastitu državu, koja je od XIII. do XVI. st. vladala najvećim dijelom Burme. Od XVII. st. podijeljeni na niz manjih državica (u raznim vremenskim razdobljima od 30 do 50 državica), većina kojih je priznavala vlast burmanskih kraljeva. U vrijeme brit. kolon. vlasti postigli izravnu podložnost brit. kruni, a 1922. većina ih se udružila u federalnu državu Šan. Burmanskim ustavom iz 1974. gube veći dio autonomije; od tada su u stalnim sukobima sa središnjom vlasti Mijanmara. Prema vjeri su teravadski budisti.