Petrovo uho

Petrovo uho (Haliotis), rod morskih puževa prednjoškržnjaka karakteristična izgleda uha, sa sedefnom oblogom iznutra, te nizom rupica s vanj. strane. Jadranska je vrsta toga roda puzlatka (Haliotis lamellosa).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: