faceta

faceta (franc.), ploha dijamanta ili bilo kojega drugog dragog kamena dobivena brušenjem.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: