Ismailia (Al-Isma´iliyah)

Ismailia
Ismailia (Al-Isma´iliyah), gl. grad istoimenog namjesništva u sjeveroist. Egiptu; 299 600 st. Smješten na jezeru Timsah u neposrednoj blizini Sredozemnog mora. U blizini grada, na lokalitetu Tall al Maskhutak, pronađeni ant. ostaci. Izgrađen 1863. prema planu franc. inženjera Ferdinanda de Lessepsa, kao radna baza u vrijeme izgradnje Sueskog kanala, a ime je dobio prema tadašnjem vladaru Ismail-paši. God. 1952. imao važnu ulogu u otporu prema kralju Farouku I. te u pobuni koja će dovesti do revolucije i njegova svrgavanja. Znatno stradao od izr. bombardiranja u vrijeme Arap.-izr. rata 1967. Razvoj grada umnogome ovisi o Sueskom kanalu. U vrijeme dok je kanal bio zatvoren (npr. za Arap.-izr. rata) grad je stagnirao. Danas je gl. polazna luka za prolaz kanalom.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: