Nottinghamshire

Nottinghamshire, Newstead Abbey
Nottinghamshire, grofovija u sred. Engleskoj; 2164 km2, 980 600 st. Graniči s grofovijama Leicestershire, Derbyshire i Lincolnshire te s metropolitanskim područjem juž. Yorkshirea. Obuhvaća pretežno nizinsko područje; u zap. dijelu izdiže se Peninsko gorje. Gl. r. Trent. Šumovito područje (poznata Sherwoodska šuma). Tragovi rim. naseljenosti; poslije dio anglosaske kraljevine Mercije. Kratko razdoblje pod dan. vlašću. U XVI. st. osnovano nekoliko vojvodstava (dukeries). Poljoprivreda; uzgoj žitarica, šećerne repe, mliječno stočarstvo, ovčarstvo. Ležišta ugljena, manja naftna polja; eksploatacija vapnenca i šljunka. Tekst., farmaceutska ind., proizvodnja bicikala. Važniji gradovi: Nottingham (upr. središte), Mansfield, Worksop i Newark.