Zapadno Rimsko Carstvo

Zapadno Rimsko Carstvo, drž. tvorevina nastala diobom Rim. Carstva između sinova cara Teodozija I. Velikog 395. Obuhvaćala prostore z od Drine i Dunava (na svom sjev. dijelu) te sjevernoafr. područja z od Kirene. Uzima se da je prestalo postojati 476. svrgnućem cara Romula Augustula. Prema drugim mišljenjima, propalo je smrću (u Dioklecijanovoj palači) posljednjega zakonitog cara Julija Nepota (480). → Rimsko Carstvo

Zapadno Rimsko Carstvo, dioba Rimskoga Carstva, pokrajine i važniji gradovi

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: